Opsætning af skilte

Kære alle på vores dejlige vej.
Inge har sammen med bestyrelsen i vejlauget hentet plakater med fartdæmpning fra Silkeborg kommune. Skiltene er til låns og skal afleveres igen om 3 måneder.
I inviteres hermed alle til en hyggelig begivenhed nu på søndag d. 2. Juni kl 15:30, hvor vi sammen hænger plakaterne op. Vi mødes på hjørnet af stamvejen og sidevejen med de ulige numre.

Medbring kaffe, øl, kage, saftevand, popcorn eller lignende.

Neden for findes en link til kommunens hjemmeside med info og retningslinjer for skiltene. Vi håber at se mange af jer, så vi kan få sat fokus på sikkerheden på Lynggårdsvej.

http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/67…

Kontingent og indskud betaling

Der er nu udsendt betalings vejledning til de tilmeldte husstande via mail fra regnskab@stamvejen-lynggaardsvej.dk. Vi kan have fået noteret forkerte mail adresser og mailen kan også havne i spam/uønsket mail. Derfor kan mailen også ses her.

Kære medlem af “Vejlauget for stamvejen Lynggårdsvej”

Vi er nu nået så langt, at vi er klar til at tage mod indbetalinger for 2018 fra jer mange som har valgt at støtte initiativet.Fra Lynggårdsvej er 72% (31 hustande ) med.  I alt har 42 hustande ud af 66 meldt sig til. Vi mangler stadig konkret tilbagemelding fra 15 af disse 66 og dermed er der kun 9 som har takket nej til at deltage.

Vedrørende indbetaling af kontingent som i 2018 som er sat til 500 kr. Kontingent kan overføres til via mobilpay til kasser Henrik Holm på 5156 4822 eller til konto: 7045 0001220639 med angivelse af adresse.

Vedrørende betaling af indskud (kun for beboere på Lynggårdsvej) skal det sker efter følgende tabel:

Indflytningsår:
2017-2018 0 kr
2014-2016 1000 kr
2009-2013 2000 kr
2004-2008 3000 kr
1999-2003 4000 kr
1900-1998 5000 kr

Indbetaling af indskud skal ske til konto (ikke mobilpay): 7045 0001220639 med angivelse af adresse.

Vi forventer at modtage indbetaling af kontingent og indskud i oktober 2018.NB Husk adresse ved indbetaling både til konto og mobilpay.

Vi opdaterer vores hjemmeside https://stamvejen-lynggaardsvej.dk/ – når der er nyt omkring foreningen.

Mvh
Bestyrelsen